DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - INSTRUKTOR ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH NA BASENIE

Ostrów Maz. 16.01.2019r

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: instruktora zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób niepełnosprawnych

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)     Prowadzenie dwóch godzin zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B”  w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Zamawiający przewiduje jeden wyjazd tygodniowo, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia rehabilitacyjne pod okiem wykwalifikowanego instruktora na krytej pływalni.

Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników ŚDS typu „A i B”  w Ostrowi Maz ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 grupy (max 16 osób) pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w wymiarze 2,0 h/tydzień – po 1,0 h/tygodniowo dla każdej grupy. Zamawiający planuje zorganizować 2 grupy: 1 – 8 osób, 2 – 8 osób = 16 osób.

Zamawiający ponosi koszty wynajmu krytej pływalni

Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

  1. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2019r.-30.06.2019r..
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

Pełny opis zaproszenia do składania ofert - instruktor zajęć rehabilitacyjnych na basenie :

 

 

 

 

 

TOP