DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - instruktor zajęć rehabilitacyjnych na basenie

Ostrów Maz. 28.01.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „instruktor zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

 

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm.) , informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:

  1. Najgrodzka Paulina zam. Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 2 m.34

W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.

Dziękujemy za złożenie oferty.

TOP