DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - rzewóz osób z ŚDS Ostrów Maz.do MOSIR Ostrów Maz

Ostrów Maz. 28.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „przewóz osób z ŚDS typu „A i B” Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3 do MOSIR Ostrów Maz. ul. Trębickiego 10”

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm.) , informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:

  1. Barbara Jankowska Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Legionowa 87, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

TOP