DESIGNED BY JOOMLATD

Ostrów Mazowiecka 16.01.2019r.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”; UL. K. WARCHALSKIEGO 3; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”; ul. K. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów MazowieckaTel: 29 644 14 14.

II. Tryb postępowania Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z ŚDS TYPU  „A I B” OSTRÓW MAZ. UL. K. WARCHALSKIEGO 3 DO MOSiR OSTRÓW MAZ. UL. TRĘBICKIEGO 10

Ostrów Maz. 16.01.2019r

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: instruktora zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób niepełnosprawnych

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)     Prowadzenie dwóch godzin zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B”  w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Ostrów Maz. 16.01.2019r

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: INSTRUKTORA TAŃCA

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)      Prowadzenie dwóch godzin zajęć tanecznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zamawiający przewiduje jedno spotkanie tygodniowo, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia taneczne  dostosowane do potrzeb uczestników pod okiem INSTRUKTORA TAŃCA w siedzibie ŚDS w Ostrowi Maz. przy ul. K. Warchalskiego 3.

Celem pracy instruktora tańca będzie poprawa sprawności, kondycji fizycznej oraz ogólnego samopoczucia uczestników poprzez organizację zajęć z elementami tańca

Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć z zakresu tańca dla
1 grupy (16 osób) pod okiem instruktora tańca

Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2019r.-30.06.2019r.
 2. Warunki płatności: przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

 

Pełny tekst do zaproszenia do składania ofert do pobrania :

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji  Dnia Babci i Dziadka Środowiskowy Dom Samopomocy w dniu 15.01.2019 r. odwiedził „Dom Z Sercem” w Komorowie, gdzie wystawił sztukę Karola Dickensa pt. „Opowieść Wigilijna”.

FOTOREPORTAŻ

 

14.01.2019 ksiądz M. Żmijewski poprowadził katechezę, której tematem był chrzest św.

Ostrów Maz. 02.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Maz. 02.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka

Ostrów Maz. 31.12.2018r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej


17 grudnia 2018 r. odprawiona została przez ks. Marka Żmijewskiego msza św. bożonarodzeniowa dla społeczności ŚDS i ich rodzin.

FOTOREPORTAŻ

 

14.XII. br. w ŚDS odbyła się uroczystość, na którą składały się następujące wydarzenia:

otwarcie sali poligraficznej pt. „Zatrzymać czas” z Budżetu Obywatelskiego, Mikołajki z Fundacją AMF „Nasza Droga”.

Na uroczystość przybyli goście: p. Magdalena Gawin – v-ce minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Jerzy Bauer burmistrz miasta, p. Daniel Choinka v-ce burmistrz, dr Anna Formanowicz Fundacja AMF „Nasza Droga” wraz ze współpracownikami, p. Jolanta  Ugniewska sekretarz powiatu ostrowskiego, p. Dorota Ambroziak dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, p. Robert Krajewski przewodniczący Rady miasta,  radni, kierownicy, dyrektorzy miejskich jednostek, mieszkańcy miasta, stypendyści Fundacji, uczestnicy ŚDS, rodziny, członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań”.

FOTOREPORTAŻ

Ostrów Mazowiecka 18.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”,UL. K. WARCHALSKIEGO 3, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I.  Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”,ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel: 29 644 14 14

II. Tryb postępowania : Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego.  w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

 1. wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,
 2. współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,
 3. współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
 4. współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,
 5. udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,
 6. mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,
 7. dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,
 8. zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
 9. monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,
 10. kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,
 11. nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

Ostrów Mazowiecka 14.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”, UL. K. WARCHALSKIEGO 3, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

  I. Zamawiający Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel: 29 644 14 14

 II. Tryb postępowania Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

 III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 w 2019 roku na trasie Ostrów Mazowiecka  ul. K. Warchalskiego 3 – Stok 57 - Guty Bujno 17 -  Kalinowo 12–  Nieskórz 115 -Ostrów Mazowiecka. Usługi przewozowe świadczone będą dwa razy w tygodniu (osiem razy w miesiącu). Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.

TOP