DESIGNED BY JOOMLATD

Zapytanie ofertowe -PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Ostrów Mazowiecka 14.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”, UL. K. WARCHALSKIEGO 3, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I. Zamawiający Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”, ul. K. Warchalskiego 3,07-300 Ostrów Mazowiecka, tel: 29 644 14 14

II. Tryb postępowania Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 w 2019 roku z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, tj: ul Taczanowskiego 9/5   -  ul. Staszica 2/3 - ul. Okrzei 13 - ul. Sikorskiego 39/1 - ul. Lubiejewska 21C/2. Usługi przewozowe świadczone będą trzy razy w tygodni (12 razy w miesiącu). Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.

Pełny tekst Zaproszenia do składania ofert poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

TOP