DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - opiekuna ds. mieszkania chronionego

Ostrów Mazowiecka 18.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”,UL. K. WARCHALSKIEGO 3, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I.  Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”,ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel: 29 644 14 14

II. Tryb postępowania : Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego.  w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

 1. wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,
 2. współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,
 3. współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
 4. współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,
 5. udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,
 6. mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,
 7. dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,
 8. zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
 9. monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,
 10. kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,
 11. nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

Pełny tekst zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 

 

TOP