DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przewóz osób z terenu Gminy

Ostrów Maz. 02.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm.) , informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

  1. Sklep Spożywczo -Przemysłowy Barbara Jankowska               
  2. Transport Turystyczny Zawistowscy Małgorzata Gruszecka

 Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Sklep Spożywczo - Przemysłowy Barbara Jankowska

Dziękujemy za złożenie oferty.

TOP