DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - PRZEWÓZ OSÓB Z ŚDS do MOSIR

Ostrów Mazowiecka 16.01.2019r.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”; UL. K. WARCHALSKIEGO 3; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”; ul. K. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów MazowieckaTel: 29 644 14 14.

II. Tryb postępowania Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z ŚDS TYPU  „A I B” OSTRÓW MAZ. UL. K. WARCHALSKIEGO 3 DO MOSiR OSTRÓW MAZ. UL. TRĘBICKIEGO 10

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przewóz 16 uczestników ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej  ul. Trębickiego 10 na zajęcia na basenie oraz na kręgielni oraz powrót do siedziby ŚDS. Usługi przewozowe świadczone będą raz w tygodniu na basen oraz raz w miesiącu na kręgle od 30 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. Harmonogram wyjazdów zostanie ustalony przez Kierownika ŚDS.

Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.

Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów lub grup, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

 

Pełny tekst zapytania ofertowego - PRZEWÓZ OSÓB Z ŚDS TYPU  „A I B” OSTRÓW MAZ. UL. K. WARCHALSKIEGO 3 DO MOSiR OSTRÓW MAZ. UL. TRĘBICKIEGO 10 :

 

 

 

 

TOP