DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - instruktor tańca w ŚDSro

Ostrów Maz. 28.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „instruktor tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm.) , informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:

  1. Barbara Siwek  zam. Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 100/3

W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.

Dziękujemy za złożenie oferty.

TOP